STRUKTURA ORGANIZACYJNO-ETATOWA KWP KIELCE - Struktura organizacyjno-etatowa - KWP w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjno-etatowa

STRUKTURA ORGANIZACYJNO-ETATOWA KWP KIELCE

Kierownictwo:

Komendant Wojewódzki Policji

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji nadzorujący  służbę kryminalną w Komendzie i jednostkach Policji województwa świętokrzyskiego

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji nadzorujący służbę prewencyjną w Komendzie i jednostkach Policji województwa świętokrzyskiego

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji nadzorujący służbę wspomagającą w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym w Komendzie i jednostkach Policji województwa świętokrzyskiego

Wydziały Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach:

Wydział Kontroli
Wydział Kadr i Szkolenia
Wydział Finansów
Wydział Bezpieczeństwa Informacji
Wydział Komunikacji Społecznej i Prezydialny
Wydział Prewencji
Sztab Policji
Wydział Ruchu Drogowego
Wydział Konwojowy
Wydział Postępowań Administracyjnych
Wydział Kryminalny
Wydział Dochodzeniowo - Śledczy
Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą
Wydział do walki z Korupcją
Wydział Wywiadu Kryminalnego
Wydział do wakli z Przestępczoscią Narkotykową
Laboratorium Kryminalistyczne
Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób
Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji
Wydział Transportu
Wydział Łączności i Informatyki
 

Sekcje i Zespoły podległe KWP w Kielcach

Sekcja Psychologów
Zespół Prawny
Zespół Prasowy

Jednoosobowe stanowisko ds. Funduszy Pomocowych
Jednoosobowe stanowisko ds. Ochrony Praw człowieka
Jednoosobowe stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
Zespół Ochrony Pracy
Sekcja Zamówień Publicznych

OPP w Kielcach

Oddział Prewencji Policji w Kielcach

SPKP w Kielcach

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Kielcach

Komendy Miejska /Powiatowe Policji woj. świętokrzyskiego

Komenda Miejska Policji w Kielcach

Komenda Powiatowa Policji w Busko-Zdroju
Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie
Komenda Powiatowa Policji w Kazimierzy Wielkiej
Komenda Powiatowa Policji w Końskich
Komenda Powiatowa Policji w Opatowie
Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim
Komenda Powiatowa Policji w Pińczowie
Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu
Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej
Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach
Komenda Powiatowa Policji w Staszowie
Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie

Metryczka

Data publikacji : 18.02.2009
Data modyfikacji : 16.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Kielcach
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Paluch Wydział Komunikacji Społecznej i Prezydialny KWP Kielce
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Stępień
do góry