Ponowne wykorzystanie - KWP w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystanie

Ponowne wykorzystanie

W dniu 8 grudnia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego  (Dz.U. 2021 poz. 1641).

Ustawa określa zasady otwartości danych, zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje.

W myśl ustawy informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu.

Natomiast, przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi

wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych;

 

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego prosimy kierować pod adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
Wydział Komunikacji Społecznej i Prezydialny
ul. Seminaryjska 12
25-372 Kielce
fax: 47 802 20 75
e-mail: bip@ki.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji : 07.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Kielcach
Osoba udostępniająca informację:
Anna Lech Wydział Komunikacji Społecznej i Prezydialny
do góry