Oświadczenia majątkowe - KWP w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe


 

Oświadczenia majątkowe

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

 

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

 


 

1. Komendant Miejski Policji w Kielcach - insp. Tomasz Śliwiński

2. Komendant Powiatowy Policji w Busku Zdroju - mł. insp. Marcin Chatys

3. Komendant Powiatowy Policji w Jędrzejowie - mł. insp. Piotr Piłatowski

4. Komendant Powiatowego Policji w Pińczowie - nadkom. Zbigniew Popczyk

5. Komendant Powiatowy Policji w Końskich -  insp. Rafał Zieliński

6. Komendant Powiatowy Policji w Opatowie - podinsp. Wojciech Szymczak

Metryczka

Data publikacji : 13.03.2007
Data modyfikacji : 04.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Kielcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł. insp. Marzena Kij
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Lesik Wydział Komunikacji Społecznej i Prezydialny KWP Kielce
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Lesik
do góry