Elektroniczna skrzynka podawcza - KWP w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Należy pamiętać, że w celu złożenia wniosku do Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Składanie wniosków drogą elektroniczną:

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 180) Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Skrzynka ta działa w ramach rządowego projektu e-PUAP, który udostępnia platformę wymiany korespondencji elektronicznej na stronie www.epuap.gov.pl. Portal ten jest nadzorowany przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Aby używać systemu ePUAP do korespondencji  elektronicznej z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach należy przeprowadzić następujące czynności:

1. Dokonać rejestracji i logowania na platformie www.epuap.gov.pl  Instrukcja dotycząca zakładania konta

2. W serwisie ePUAP wejdź na profil Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach aby rozpocząć załatwianie sprawy.

3. Wybierz rodzaj załatwianej sprawy a następnie kliknij przycisk "Załatw sprawę" i postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie. W trakcie tego procesu należy wypełnić wymagany formularz i ewentualnie dodać załączniki.

4. Ostatnim krokiem jest podpisanie korespondencji za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Jeśli użytkownik posiada aktywowany profil zaufany to może podpisać dokument za pomocą tego profilu.


Można też wyszukać instytucję na podstawie udostępnionych usług. Instrukcja "Jak załatwić sprawę?"

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes 
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  • DOC, RTF
  • XLS
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Adres ePUAP Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach:

/11r69fdom5/SkrytkaESP

Adresy ePUAP komend powiatowych i miejskiej:

/kmp_kielce/SkrytkaESP
/kpp_busko/SkrytkaESP 
/kpp_jedrzejow/SkrytkaESP 
/kpp_kazimierza/SkrytkaESP 
/kpp_konskie/SkrytkaESP 
/kpp_opatow/SkrytkaESP 
/kpp_ostrowiec/SkrytkaESP 
/kpp_pinczow/SkrytkaESP 
/kpp_sandomierz/SkrytkaESP 
/kpp_skarzysko/SkrytkaESP 
/kpp_starachowice/SkrytkaESP 
/kpp_staszow/SkrytkaESP 
/kpp_wloszczowa/SkrytkaESP 

Metryczka

Data publikacji : 03.10.2017
Data modyfikacji : 07.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Kielcach
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzta Paluch
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Stępień
do góry